Strona Neuropsychologia.net tworzona jest przez specjalistów dla specjalistów i służy wzajemnej wymianie informacji. Przywiązujemy ogromne znaczenie do ochrony prywatności powierzonych przez Was danych. Poniższy dokument zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania tych danych.

Na wstępie musimy zaznaczyć: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z przyjemnością informujemy, iż

1) administratorem Twoich danych osobowych jest zespół Neuropsychologia.net czyli my,

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia zalogowania się na forum poświęconego neuropsychologii, pobrania darmowych materiałów umieszczonych w naszym systemie oraz o ile wyrażono osobną zgodę – do otrzymywania od nas newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - więc tylko do tego, na co wyraziłeś/łaś wyraźną zgodę,

3) odbiorcami Twoich danych osobowych będziemy my,

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia- jak zażądasz, usuniemy. Żądanie usunięcia danych skieruj do nas poprzez formularz kontaktowy na stronie, zareagujemy natychmiast.

5) posiadasz prawo do żądania od administratora (nas) dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

6) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli odmówisz, nie będziemy mieli możliwości udostępnienia dla Ciebie funkcjonalności strony.

 

1. Jakie dane o Tobie zbieramy?
Podczas rejestracji, która jest niezbędna do pełnego korzystania z naszych usług, zbieramy dane takie jak email, login i hasło, możesz, choć nie musisz podać imię, nazwisko.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te zbierane są za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics.

Kontaktując się z naszą firma poprzez formularz kontaktowy niezbędne będzie podanie adresu email.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Zespół neuropsychologia.net taktuje Wasze prawo do prywatności jako sprawę nadrzędną, zatem dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego, w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz korzystać z funckjonalności strony: dostępu do forum, systemu plików z darmowymi materiałami oraz opcjonalnego zapisania się do newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, do personalizacji zawartości naszych stron internetowych bądź do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te zbierane są anonimowo.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Możemy kontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia, że informacje, które gromadzimy w naszej ewidencji są nadal aktualne oraz w celu uzupełnienia Twojego profilu o dodatkowe informacje.

Magazynowane przez nas dane mogą posłużyć do sporządzania statystyk wewnątrzfirmowych. Informacje te możemy wykorzystywać dla celów marketingowych oraz w zakresie dalszej działalności i rozwoju firmy.

W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane mogą zostać przekazane powołanym do uzyskiwania takich informacji organom państwowym.

3. W jaki sposób kontaktujemy się z Tobą?

Sporadycznie możemy informować Ciebie o nowościach.

4. Czy możesz zmieniać swoje dane osobowe ?
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Twoje Dane, możesz wprowadzać zmiany lub usuwać swoje dane osobowe zbierane w trakcie rejestracji i używane do zalogowania się.

5. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe ?
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób niepowołanych.

6. Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

7. Akceptacja warunków
Wszyscy nasi użytkownicy zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką.

8. Kontakt z Nami
Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

 

Each JA Joomla Template has its own matching 404 page. Below is the screenshot of 404 page style..

AD

eoAD

loAD

Alzheimer's disease

early-onset Alzheimer's disease

late-onset Alzheimer's disease

choroba Alzheimera

choroba Alzheimera o wczesnym początku

choroba Alzheimera o późnym początku

ALS / SLA

amyotrophic lateral sclerosis

stwardnienie zanikowe boczne

bvFTD

behavioral variant FTD

wariant behawioralny / czołowy FTD

CBD

corticobasal degeneration

zwyrodnienie korowo-podstawne

CBS

corticobasal syndrome

zespół korowo-podstawny

CJD

Creutzfeldt-Jakob disease

choroba Creutzfeldta-Jakoba

DLB

Dementia with Lewy Bodies

otępienie z ciałami Lewy?ego

FAD

familial Alzheimer's disease

rodzinna postać choroby Alzheimera

FTD

frontotemporal dementia

otępienie czołowo-skroniowe

FTDP-17

frontotemporal dementia with parkinsonism linked to chromosome 17

otępienie czołowo-skroniowe z zespołem parkinsonowskim sprzężone z chromosomem 17

FTD-MND

frontotemporal dementia with motor neuron disease

otępienie czołowo-skroniowe z chorobą neuronu ruchowego

FTLD

frontotemporal lobar degeneration

zwyrodnienie czołowo-skroniowe

HD

Huntington's disease

choroba Huntingtona

JHD

juvenile HD

postać młodzieńcza choroby Huntingtona

LPA

logop(a)enic primary progressive aphasia

wariant logopeniczny afazji pierwotnej postępującej

MCI

mild cognitive impairment

łagodne zaburzenia poznawcze

 

MELAS

mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes

encefalo(mio)patia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami podobnymi do udaru mózgu

MERFF

myoclonic epilepsy with ragged red fibers

padaczka miokloniczna z nieprawidłowymi czerwonymi włóknami mięśniowymi (włóknami szmatowatymi)

MSA

MSA-C

MSA-P

multiple system atrophy

MSA- cerebellar variant

MSA-variant with parkinsonism

zanik wieloukładowy

zanik wieloukładowy-postać móżdżkowa

zanik wieloukładowy- postać z parkinsonizmem

PAGF

pure akinesia with gait freezing

czysta akinezja z przymrożeniami chodu

PCA

posterior cortical atrophy

zanik korowy tylny

PPAOS

(primary progressive) apraxia of speech

(pierwotna i postępująca) apraksja mowy

PD

Parkinson's disease

choroba Parkinsona

PD-D

Parkinson's disease with dementia

choroba Parkinsona z otępieniem

PD-MCI

Parkinson's disease with mild cognitive impairment

łagodne zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona

PNFA

progressive non-fluent aphasia

niepłynna postać afazji pierwotnej postępującej

PP

progressive prosopagnosia

Postępująca prozopagnozja

PPA

nfvPPA

lvPPA

svPPA

primary progressive aphasia

non-fluent variant of PPA

logopenic variant of PPA

semantic variant of PPA

afazja pierwotna postępująca

wariant PPA z zaburzoną płynnością mowy (niepłynny)

logopeniczny wariant PPA

semantyczny wariant PPA

PSP

progressive supranuclear palsy

postępujące porażenie ponadjądrowe

PSP-RS

Richardson syndrome of progressive supranuclear palsy

PSP-wariant Richardsona

PSP-P

PSP with parkinsonism

wariant PSP z dominującym zespołem parkinsonowskim

RBD

REM sleep behavior disorder

zaburzenia zachowania fazy snu REM

SCA

spino-cerebellar ataxia

ataksja rdzeniowo-móżdżkowa

SCI

subjective cognitive impairment

Subiektywne zaburzenia poznawcze

SD

semantic dementia

otępienie semantyczne

MS / SM

sclerosis multiplex (multiple sclerosis)

stwardnienie rozsiane

VaD

vascular dementia

otępienie naczyniowe

VCI

vascular cognitive impairment

zaburzenia poznawcze o etiologii naczyniopochodnej

YOD

young-onset dementia

otępienie o wczesnym początku

 

facebook_page_plugin