• Mandecka M, Budziszewska M, Barczak A, Pepłońska B, Chodakowska-Żebrowska M, Filipek-Gliszczyńska A, Nesteruk M, Styczyńska M, Barcikowska M, Gabryelewicz T. Association between Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Alzheimer’sDisease: APOE Genotypes and AuditoryVerbal Learning Task in Subjective Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment, and Alzheimer’s Disease JAD 2016, 54, 157 -168.
  • Barczak A, Chodakowska-Żebrowska M, Pfeffer-Baczuk A, Nesteruk M, Barcikowska- Kotowicz, M. Czy interwencje żywieniowe mogą poprawić funkcje poznawcze u osób z chorobą Alzheimera? Badanie oceniające skuteczność preparatu Souvenaid® — doświadczenia własne. 2016 Neuroedu.pl . Wydawnictwo portalu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Via Medica, Gdańsk.

facebook_page_plugin