• Mandecka M, Budziszewska M, Barczak A, Pepłońska B, Chodakowska-Żebrowska M, Filipek-Gliszczyńska A, Nesteruk M, Styczyńska M, Barcikowska M, Gabryelewicz T. Association between Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Alzheimer’sDisease: APOE Genotypes and AuditoryVerbal Learning Task in Subjective Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment, and Alzheimer’s Disease JAD 2016, 54, 157 -168.
  • Barczak A, Chodakowska-Żebrowska M, Pfeffer-Baczuk A, Nesteruk M, Barcikowska- Kotowicz, M. Czy interwencje żywieniowe mogą poprawić funkcje poznawcze u osób z chorobą Alzheimera? Badanie oceniające skuteczność preparatu Souvenaid® — doświadczenia własne. 2016 Neuroedu.pl . Wydawnictwo portalu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Via Medica, Gdańsk.
  • Sitek E.J., Brockhuis B. Wariant czołowy choroby Alzheimera - obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa. Neurologia po dyplomie 2018, 4, 26-31
  • Barczak A, Sitek EJ. Zanik korowy tylny (PCA) - obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie. Aktualności Neurologiczne (CurrentNeurology) 2014;114(3):181-189.
  • Barczak A, Sitek EJ, Chudoba T. Zaburzenia widzenia w zaniku korowym tylnym – wariant wzrokowy choroby Alzheimera w praktyce okulistycznej. Klinika Oczna (Acta Ophtalmologica Polonica) 2014;116(3); 215-218.
  • Sitek EJ, Narożańska E, Pepłońska B, Filipek S, Barczak A, Styczyńska M, Mlynarczyk K, Brockhuis B, Portelius E, Religa D, Barcikowska M, Sławek J, Zekanowski C. A Patient with Posterior Cortical Atrophy Possesses a Novel Mutation in the Presenilin 1 Gene. PLoS ONE 2013, 8(4): e61074. doi:10.1371/ journal.pone.0061074.
  • Sitek EJ, Brockhuis B. Zespół korowo-podstawny : choroba Alzheimera czy zwyrodnienie korowo-podstawne? Neurologia po dyplomie 2018, 13(6): 21-27.

  • Sitek EJ, Dzienniak M., Brockhuis B. Zanik korowy tylny w świetle nowych kryteriów diagnostycznych. Neurologia po dyplomie 2019, 14(1): 30-40, 45.

  • Sitek E.J., Dziembowska I. Interwencje niefarmakologiczne w różnych wariantach choroby Alzheimera. Psychiatria po dyplomie 2022, 1, 20-25.

  • Sitek E, Narożańska E, Brockhuis B. Warianty choroby Alzheimera. [w:] Choroba Alzheimera 1906-2021 [red.] Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2022. 

  • Domagała A, Sitek EJ. Usprawnianie komunikacji słownej w wybranych wariantach choroby Alzheimera: typowym i językowym. Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza 2022; 29(2): 213-229. 

facebook_page_plugin