Choroba Huntingtona

 • Sławek J, Sołtan W, Sitek Choroba Huntingtona — w 20. rocznicę odkrycia genu IT15; patogeneza, diagnostyka i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 85–95
 • Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu choroby Huntingtona. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2011; 20(1):23-31.
 • Sitek EJ, Konkel A, Międzobrodzka E, Sołtan W, Barczak A, Sławek J. Kliniczne zastosowanie prób fluencji słownej w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2014, 49(2) 215-221.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Kuklińska M, Sławek J. Ograniczona zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2013; 48(4):383-389.
 • Sitek EJ, Sławek J, Wieczorek Samoświadomość objawów w chorobach Huntingtona i Parkinsona. Psychiatria Polska 2008; 42(3): 393-403.
 • Sitek EJ, Thompson JC, Craufurd D, Snowden J S. Unawareness of deficits in Huntington’s disease. Journal of Huntington’s disease 2014; 3: 125-135.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Reilmann R, Guzińska K, Harciarek M, Krysa W, Sławek J. Self-awareness of motor dysfunction in patients with Huntington’s disease in comparison to Parkinson’s disease and cervical dystonia. Journal of the International Neuropsychological Society 2011; 17 (5): 788-795.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Harciarek M, Guzińska K, Sławek J. Self-awareness of executive dysfunction in Huntington’s disease: Comparison with Parkinson’s disease and cervical dystonia. Psychiatry and clinical neurosciences 2013; 67(1): 59-62.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Robowski P, Schinwelski M, Wieczorek D, Sławek J. Poorinsight into memory impairment in patients with Huntington’sdisease. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 4:318-325
 • Banaszkiewicz K, Sitek EJ, Rudzińska M, Sołtan W, Sławek J, Szczudlik A. Huntington’s disease from the patient, caregiver and physician’s perspectives: three sides of the same coin? Journal of Neural Transmission 2012; 119: 1361-1365.
 • Soltan W, Sitek EJ, Wichowicz H, Wieczorek D, Slawek J. Abnormal gait and bradykinesia in the preclinical phase of Huntington’s Disease- psychogenic movement disorder? Acta Neuropsychiatrica 2011; 23: 315-317.
 • Konkel A, Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Zespół amnestyczny nakładający się na proces neurodegeneracyjny w przebiegu choroby Huntingtona - opis przypadku. Annales Academiae Medicae Gedanensis 2014,44, 71-79.

 • Narożańska E, Sołtan W., Sitek E.J. Diagnostyka i leczenie objawów neuropsychiatrycznych w chorobie Huntingtona. Neurologia po dyplomie 2017, 3, 32-39.

 • Sitek EJ. Mild cognitive impairment in Huntington’s Disease? Journal of the Neurological Sciences 2020, 413, 116779.

 • Martinez-Horta S; Horta-Barba A; Perez-Perez J; Sampedro F; De Lucia N; De Michele G; Kehrer S; Priller J; Migliore S; Squitieri F; Castaldo A; Mariotti C; Mañanes V; Lopez-Sendon Jl; Rodriguez N; Martinez-Descals A; Garcia-Ruiz P; Júlio F; Januário C; Delussi M; De Tommaso M; Noguera S; Ruiz-Idiago J; Sitek EJ; Nuzzi A; Pagonabarraga J, Kulisevsky J; On Behalf The Cognitive Phenotype Working Group Of The European Huntington’s Disease Network. Utility of the Parkinson’s Disease – Cognitive Rating Scale for the screening of global cognitive status in Huntington’s Disease. Journal of Neurology 2020, 267, 1527–1535.

 • Sitek EJ. Komentarz do tekstu: Terapia stymulująca funkcje poznawcze dostosowana do choroby Parkinsona: możliwość przeprowadzenia i zaakceptowania w schorzeniach z grupy spektrum ciał Lewy’ego (Parkinson’s-adapted cognitive stimulation therapy: feasibility and acceptability in Lewy body spectrum disorders). J Neurol 2019; 266: 1756-1770. Neurologia Praktyczna 2020, 4, 30-33.

 • Kluj-Kozłowska K, Domagała A, Sitek EJ, Milewski S, Brockhuis B, Wieczorek D, Lass P, Sławek J. Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera. Logopedia Silesiana 2020, 9, 1-34.

Afazja pierwotna postępująca

 • Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Harciarek M, Brockhuis B, Dubaniewicz-Wybieralska M, Sławek J. Afazja pierwotna postępująca—zastosowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej. Polski Przegląd Neurologiczny 01/2014; 10(1):23-33
 • Harciarek M, Sitek EJ, Kertesz A.The patterns of progression in primary progressive aphasia - implications for assessment and management. Aphasiology2014; 28 (8-9): 964-980.
 • Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Barcikowska M, Sławek J. Is descriptive writing useful in the differential diagnosis of logopenic variant of primary progressive aphasia, Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment? Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;46:239-244.
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Kozłowski M, Wieczorek D, Przewłócka A, Narożanska E, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Overlapping and distinguishing features of descriptive speech in Richardson variant of progressive supranuclearpalsy and non-fluent progressive aphasia. Postępy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology) 2015;24:62-67
 • Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Narożańska E, Konkel A, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Writing in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to non-fluentaphasia. Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;49:217-222.
 • Sitek EJ,Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Krzyżon A, Narożańska E, Wieczorek D, Sławek J. Wykorzystanie analizy próbek mowy opisowej pacjentów z afazją pierwotną postępującą (PPA) w diagnostyce różnicowej wariantu PPA. Forum Logopedyczne 2015; 23: 75-83.
 • Barczak A. Pierwotna afazja postępująca-opis przypadku. Polski Przegląd Neurologiczny 2007, 3;2:110-115.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Brockhuis B, Muraszko-Klaudel A, Lass P, Harciarek M, Sławek J. Neuroimaging in the differential diagnosis of primary progressive aphasia- illustrative case series in the light of new diagnostic criteria. Polish Journal of Radiology 2014; 79: 251-258.
 • Kluj-Kozłowska K., Sitek E.J., Milewski S. Analiza jakościowa błędów nazywania oraz reakcji na podpowiedzi fonemiczne w różnicowaniu wariantów logopenicznego i niepłynnego afazji pierwotnej postępującej / Qualitative analysis of naming errors and responsiveness to phonemic cueing in differentiating logopenic and non-fluent variants of primary progressive aphasia. Logopedia 2017, 46, s.217-235 / p. 181-199 (wyd. anglojęzyczne).
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek E.J., Milewski S. Analiza porównawcza profilu zaburzeń językowych u pacjentów polskojęzycznych z wariantem logopenicznym i niepłynnym afazji pierwotnej postępującej. Forum Logopedyczne 2018, 26, 63-72
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca – diagnostyka różnicowa i terapia. w: Gerontologopedia [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 488-522.
 • Sitek E.J., Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.27-31.
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ, Skrzypkowska A, Narożańska E, Brockhuis B, Sławek J, Domagała A, Milewski S. Progresja zaburzeń językowych i poznawczych u pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej – seria przypadków. Aktualności Neurologiczne 2020; 20 (3): 125–135.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Brockhuis B, Sikorski R, Sławek J. Otępienie semantyczne — charakterystyka kliniczna ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologicznego profilu objawów. Polski Przegląd Neurologiczny 2020, 16(4), 244-248.

Choroba Parkinsona i atypowe zespoły parkinsonowskie

 • Sitek E, Wójcik J, Wieczorek D, Sławek J. Ocena neuropsychologiczna i neuropsychiatryczna w chorobie Parkinsona – specyfika badania i dobór metod diagnostycznych. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 105–112
 • Wieczorek D, Sitek E, Wójcik J, Sławek J. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie w chorobie Parkinsona — obraz kliniczny i aktualne kryteria diagnostyczne. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 96–104.
 • Sitek EJ, Wójcik J, Barczak A, Sławek J. Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(1):21-32.
 • Sitek EJ, Evans J, SławekJ. Mild cognitive impairment in Parkinson's disease: how much testing is needed for correct diagnosis? Basal Ganglia2014, 4: 89-94.
 • Sitek EJ, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. Utility of Frontal Assessment Battery in detection of neuropsychological dysfunction in Richardson variant of progressive supranuclear palsy. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery 2015; 49; 36-40.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Slawek J. Assessing self-awareness of dyskinesias in Parkinson’s Disease through movie materials. Functional Neurology 2011; 26(3):121-126.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Sławek J. Self-awareness of Memory Function in Parkinson’s Disease in relation to mood and symptom severity. Aging & Mental Health 2011; 15: 150-156.
 • Wieczorek D, Sławek J, Białkowska M, Dziadkiewicz A, Sitek EJ. Sequence learning and multi-step activity impairment in Parkinson’s disease.Acta Neuropsychologica 2011; 9(3):303-311.
 • Białecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Mak M, Deptuła-Jarosz M, Gołąb-Janowska M, Droździk M, Sławek J. BDNF G196A (Val66Met) polymorphism associated with cognitive impairment in Parkinson's disease. Neuroscience Letters 2014; 561:86-90.
 • Wieczorek D, Brockhuis B, Sitek EJ, Lass P, Wańska W, Sławek J. Memory impairment in dementia with Lewy bodies relative to Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease with Dementia. Acta Neuropsychologica 2013; 11(3):289-297.
 • Sławek J, Roszmann A, Robowski P, Dubaniewicz M, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Gołąb-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Droździk M, Kurzawski M, Bandurski T, Białecka M. The impact of MRI white matter hyperintensities on the dementia in Parkinson's Disease in relation to the homocysteine level and othervascular risk factors. Neurodegenerative diseases 2013; 12:1-12.
 • Bialecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Jarosz M, Golab-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Drozdzik M, Slawek J. Association of COMT, MTHFR and SLCA1 (RFC-1) polymorphisms with homocysteine blood level and cognitive impairment in Parkinson’s disease. Pharmacogenetics and Genomics 2012; 22:716-724
 • Barczak A,Wańska W, Sitek EJ, Narożanska E, Brockhuis B, Sławek J. Otępienie z ciałami Lewy’ego - jak rozpoznawać ? Jak leczyć Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3): 107-116.
 • Sitek EJ, Wieczorek D, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. The pattern of verbal, visuospatial and procedural learning in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to Parkinson’s disease (Specyfika uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz proceduralnego w wariancie Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego w porównaniu z chorobą Parkinsona). Psychiatria Polska (in press) http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62804
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K., Barczak A. Zaburzenia funkcji językowych w atypowych zespołach parkinsonowskich. w: Gerontologopedia. [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 556-572.
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ, Sławek J. Zaburzenia mowy w atypowych zespołach parkinsonowskich — diagnostyka różnicowa i terapia. Polski Przegląd Neurologiczny 2019; 15(1):12-23.
 • Stępień P., Kawa J., Wieczorek D., Dąbrowska M., Sławek J., Sitek E. Computer aided feature extraction in the paper version of Luria’s alternating series test in progressive supranuclear palsy. In book: Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, vol. 762; p/561-570.
 • Milanowski L, Sitek EJ, Dulski J, Cerquera Cleves C, Gomez JD, Brockhuis B, Schinwelski M, Kluj-Kozlowska K, Ross OA, Slawek J, Wszolek ZK. Cognitive and behavioral profile of Perry syndrome in two families. Parkinsonism and Related Disorders. https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.05.019
 • Kluj-Kozłowska K, Domagała A, Sitek EJ, Milewski S, Brockhuis B, Wieczorek D, Lass P, Slawek J. Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera. Logopedia Silesiana 2020, 9, 1-34.
 • Sitek E. Komentarz do tekstu: Terapia stymulująca funkcje poznawcze dostosowana do choroby Parkinsona: możliwość przeprowadzenia i zaakceptowania w schorzeniach z grupy spektrum ciał Lewy’ego (Parkinson’s-adapted cognitive stimulation therapy: feasibility and acceptability in Lewy body spectrum disorders). J Neurol 2019; 266: 1756-1770. Neurologia Praktyczna 2020, 4, 30-33.
 • Majka J, Brockhuis B, Narożańska E, Sitek EJ. Wczesna diagnostyka otępienia z ciałami Lewy’ego. Neurologia po dyplomie 2021, 3, 34-40.

Zwyrodnienie czołowo-skroniowe

 • Sitek EJ, Wieczorek D, Narożańska E, Sławek J. Otępienie semantyczne -  znaczenie wywiadu oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce różnicowej. Postępy psychiatrii i neurologii 2009; 18(2):183-187.
  Sitek EJ,Narożańska E, Barczak A, Jasińska-Myga B, Harciarek M, Chodakowska-Żebrowska M, Kubiak M, Wieczorek D, Konieczna S, Rademakers R, Baker M, Berdyński M, Barcikowska M, Żekanowski C, Heilman K, Wszołek ZK, Sławek J. Agraphia in patients with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 with P301L MAPTmutation: dysexecutive, aphasic, apraxic or spatial phenomenon? Neurocase. 2014;20(1):69-86.
 • Narożańska E, Jasińska-Myga B, Sitek EJ, Robowski P, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Wieczorek D, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK, Sławek J. Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 - the first Polish family. European Journal of Neurology 2011;18:535-537.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Sławek J, Wójcik J, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK. Psychometric evaluation of personality in a patient with FTDP-17. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2010; 64 (2):211-212.
 • Harciarek M, Sitek EJ, Narożańska E, Konieczna S, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz-Wybieralska M, Barcikowska M, Sławek J. Clinical characteristics and possible mechanisms underlying behavioral and personality changes in FTDP-17. Acta Neuropsychologica 2013; 11(2):161-179.
 • Sitek E, Narożańska E, Sławek J, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek Z. Unilateral neglect in a patient diagnosed with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17. Actaneuropsychiatrica 2009, 21(4): 209-210.
 • Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Chodakowska-Żebrowska M, Jasińska-Myga B, Brockhuis B, Berdyński M, Wieczorek D, Żekanowski C, Konieczna S, Barcikowska M, Wszołek ZK, Sławek J. The role of neuropsychological assessment in the detection of early symptoms in frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17). Acta Neuropsychologica. 2011, 9, 2, 209-226.
 • Iyer A, LaPointe NE, Zielke K, Berdynski M, Guzman E, Barczak A, Chodakowska-Zebrowska M, Barcikowska M , Feinstein S, Zekanowski C. A Novel MAPT Mutation, G55R, in a Frontotemporal Dementia Patient Leads to Altered Tau Function. PLoS ONE 2013 8(9): e76409. doi: 10.1371/ journal. pone. 0076409.
 • Gabryelewicz T, Masellis M, Berdynski M, Bilbao JM, Rogaeva E, St George-Hyslop P, Barczak A,Czyzewski K, Barcikowska M, Wszolek Z, Black SE, Zekanowski C. Intra-familial clinical heterogeneity due to FTLD-U with TDP-43 proteinopathy caused by a noveldeletion in progranulin gene (PGRN). J AlzheimersDis. 2010;22(4):1123-33.
 • Kuklińska M, Sitek EJ, Brockhuis B, Barczak A, Hintze B, Narożańska E. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego – wybrane problemy diagnostyczne w neuropsychiatrii. Aktualności Neurologiczne 2020, 20 (2): 71-81.
 • Narożańska E, Sitek EJ. Otępienie czołowo-skroniowe. [w:] red. T. Gabryelewicz, A. Barczak, M. Barcikowska. Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Poznań: Termedia 2021. S. 167-175.

Łagodne zaburzenia poznawcze/ MCI

 • Nesteruk M, Nesteruk T, Styczyńska M, Barczak A, Mandecka M, Walecki J, Barcikowska-Kotowcz M. Predicting the conversion of mild cognitive impairment to Alzheimer's disease based on the volumetric measurements of the selected brain structures in magnetic resonance imaging. NeurologiaiNeurochirurgiaPolska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery). 2015;49:349-353.
 • Barczak A, Gabryelewicz T, Wasiak B,. Golan MP, Chodakowska-Żebrowska M, Pfeffer A, Styczyńsk M, Mandecka M, Barcikowska M. Clinical Dementia Rating Scale (CDR) and dementia risk in the Mild Cognitive Impairment patients. PostępyNaukMedycznych, t. XXVI, nr 10, 2013, 672-676.
 • Barczak A. Łagodne zaburzenia poznawcze. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny, 2012: 15-19.
 • Barczak A, Mandecka M. Badania przesiewowe w diagnostyce łagodnych zaburzeń poznawczych I otępienia. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny, 2012:9-11.
 • Gabryelewicz T, Pawłowska-Detko A, Miśko J, Cwikła JB, Pfeffer A, Barczak A, Wasiak B, Łuczywek E, Królicki L, Walecki J, Barcikowska M. Prediction of deterioration of mildcognitiveimpairment with CT and SPECT. Med. Sci Monit 2007, May, Suppl 1: 31-37.
 • Gabryelewicz T, Styczynska M, Luczywek E, Barczak A,Pfeffer A, Androsiuk W, Chodakowska-Zebrowska M, Wasiak B, Peplonska B, Barcikowska M. The rate of conversion of mild cognitive impairment to dementia: predictive role of depression. Int J Geriatr Psychiatry. 2007, Jun;22(6):563-567.

Choroba Alzheimera

 • Mandecka M, Budziszewska M, Barczak A, Pepłońska B, Chodakowska-Żebrowska M, Filipek-Gliszczyńska A, Nesteruk M, Styczyńska M, Barcikowska M, Gabryelewicz T. Association between Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Alzheimer’sDisease: APOE Genotypes and AuditoryVerbal Learning Task in Subjective Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment, and Alzheimer’s Disease JAD 2016, 54, 157 -168.
 • Barczak A, Chodakowska-Żebrowska M, Pfeffer-Baczuk A, Nesteruk M, Barcikowska- Kotowicz, M. Czy interwencje żywieniowe mogą poprawić funkcje poznawcze u osób z chorobą Alzheimera? Badanie oceniające skuteczność preparatu Souvenaid® — doświadczenia własne. 2016 Neuroedu.pl . Wydawnictwo portalu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Via Medica, Gdańsk.
 • Sitek E.J., Brockhuis B. Wariant czołowy choroby Alzheimera - obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa. Neurologia po dyplomie 2018, 4, 26-31
 • Barczak A, Sitek EJ. Zanik korowy tylny (PCA) - obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie. Aktualności Neurologiczne (CurrentNeurology) 2014;114(3):181-189.
 • Barczak A, Sitek EJ, Chudoba T. Zaburzenia widzenia w zaniku korowym tylnym – wariant wzrokowy choroby Alzheimera w praktyce okulistycznej. Klinika Oczna (Acta Ophtalmologica Polonica) 2014;116(3); 215-218.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Pepłońska B, Filipek S, Barczak A, Styczyńska M, Mlynarczyk K, Brockhuis B, Portelius E, Religa D, Barcikowska M, Sławek J, Zekanowski C. A Patient with Posterior Cortical Atrophy Possesses a Novel Mutation in the Presenilin 1 Gene. PLoS ONE 2013, 8(4): e61074. doi:10.1371/ journal.pone.0061074.
 • Sitek EJ, Brockhuis B. Zespół korowo-podstawny : choroba Alzheimera czy zwyrodnienie korowo-podstawne? Neurologia po dyplomie 2018, 13(6): 21-27.

 • Sitek EJ, Dzienniak M., Brockhuis B. Zanik korowy tylny w świetle nowych kryteriów diagnostycznych. Neurologia po dyplomie 2019, 14(1): 30-40, 45.

Otępienia – ogólne

 • Barczak A. Jak rozpoznać otępienie? Wskazówki neuropsychologa. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny. 2013;2 (49), 4-7.
 • Barczak A. Badanie neuropsychologiczne w diagnostyce otępień. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny, 2012:12-14.
 • Barczak A, Gorzkowska A, Klimkowicz-Mrowiec A. Ocena zaburzeń funkcjonowania poznawczego, ss 11-29.[w:] Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Otwock: Medisfera 2012.
 • Barczak A . Wykształcenie aktywność poznawcza i społeczna jako czynniki prewencji otępienia. Education, cognitive and social activity as dementia protective factors . Aktualności Neurologiczne (Current Neurology) 2014; 114(3):161-166.
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ. Zaburzenia mowy u osób w starszym wieku – zmiany fizjologiczne czy zwiastun choroby neurozwyrodnieniowej. Medycyna po dyplomie. Zeszyt Edukacyjny. Geriatria,cz. III, 2016, 2:47-52.
 • Przewłócka A, Sitek EJ,Tarnowski A, Sławek. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3):117-127. Zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobach neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem
 • Sitek EJ, Barczak A, Harciarek M. Neuropsychological assessment and differential diagnosis in young-onset dementias. Psychiatric Clinics of North America 2015, 38 (2), 265-279.
 • Sitek EJ, Senderecka M, Nowicka-Sauer K. Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny 2016; 23(04):49-59.
 • Sitek EJ, Barczak A, Senderecka M. Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Aktualności Neurologiczne 2017, 17 (1), p. 34–41.
 • Sitek EJ. Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych o wczesnym i późnym początku. Neurologia po dyplomie 2018, 13(3), s.12-18.
 • Sitek E.J., Narożańska E. Otępienie o późnym początku. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.151-154.
 • Sitek E.J., Narożańska E. Otępienie o wczesnym początku. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.154-157.
 • Janusz B., Sitek E.J. Żałoba za życia. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 4, s.302-305.
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K. Dyzartria i apraksja mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych – przegląd zagadnień. w: Gerontologopedia [red.] Tłokiński W,. Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 523-555.
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Narożańska E. Nietypowe zaburzenia mowy i pisma jako wczesna manifestacja choroby neurozwyrodnieniowej. Neurologia po dyplomie 2021, 2, 42-50.
 • Chibowska P, Nowicka-Sauer K, Sitek EJ. Selected sociodemographic and clinical predictors of the clock drawing test performance in Polish community dwelling seniors (Wybrane socjodemograficzne i kliniczne predyktory poziomu wykonania testu rysowania zegara przez polskich seniorów). Aktualności Neurologiczne 2020, 4, 147-157.
 • Calabrese P, Sitek EJ, Korczyn AD, Dong Y, Manso-Calderón R, Sierra-Beltrán M, Skrzypkowska A, Stefanova E. The assessment of cognitive and behavioural disturbances in vascular cognitive impairment (VCI) — recommendations of an expert working group.•Neurol Neurochir Pol 2021;55(4):333-345.

Żałoba za życia w chorobach otępiennych

 • Janusz B., Sitek E.J. Żałoba za życia: przeżywanie niejednoznacznej utraty w kontekście choroby otępiennej u najbliższej osoby. [w:] red. Adam A. Zych „Starość w drodze... Wybór materiałów.” Wyd. Śląsk, Katowice 2020. s. 17-35. 1  http://www.slaskwn.com.pl/sklep/starosc-w-drodze
 • Janusz B., Sitek E.J. Żałoba za życia. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 4, s.302-305.

_________________________

1  Plik zawierający pełną listę odnośników bibliograficznych do tekstu "Żałoba za życia: przeżywanie niejednoznacznej utraty w kontekście choroby otępiennej u najbliższej osoby" (w książce opublikowano w bibliografii zbiorczej tylko wybrane pozycje).

facebook_page_plugin