• Sitek E, Wójcik J, Wieczorek D, Sławek J. Ocena neuropsychologiczna i neuropsychiatryczna w chorobie Parkinsona – specyfika badania i dobór metod diagnostycznych. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 105–112
 • Wieczorek D, Sitek E, Wójcik J, Sławek J. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie w chorobie Parkinsona — obraz kliniczny i aktualne kryteria diagnostyczne. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 96–104.
 • Sitek EJ, Wójcik J, Barczak A, Sławek J. Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(1):21-32.
 • Sitek EJ, Evans J, SławekJ. Mild cognitive impairment in Parkinson's disease: how much testing is needed for correct diagnosis? Basal Ganglia2014, 4: 89-94.
 • Sitek EJ, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. Utility of Frontal Assessment Battery in detection of neuropsychological dysfunction in Richardson variant of progressive supranuclear palsy. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery 2015; 49; 36-40.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Slawek J. Assessing self-awareness of dyskinesias in Parkinson’s Disease through movie materials. Functional Neurology 2011; 26(3):121-126.
 • Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Sławek J. Self-awareness of Memory Function in Parkinson’s Disease in relation to mood and symptom severity. Aging & Mental Health 2011; 15: 150-156.
 • Wieczorek D, Sławek J, Białkowska M, Dziadkiewicz A, Sitek EJ. Sequence learning and multi-step activity impairment in Parkinson’s disease.Acta Neuropsychologica 2011; 9(3):303-311.
 • Białecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Mak M, Deptuła-Jarosz M, Gołąb-Janowska M, Droździk M, Sławek J. BDNF G196A (Val66Met) polymorphism associated with cognitive impairment in Parkinson's disease. Neuroscience Letters 2014; 561:86-90.
 • Wieczorek D, Brockhuis B, Sitek EJ, Lass P, Wańska W, Sławek J. Memory impairment in dementia with Lewy bodies relative to Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease with Dementia. Acta Neuropsychologica 2013; 11(3):289-297.
 • Sławek J, Roszmann A, Robowski P, Dubaniewicz M, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Gołąb-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Droździk M, Kurzawski M, Bandurski T, Białecka M. The impact of MRI white matter hyperintensities on the dementia in Parkinson's Disease in relation to the homocysteine level and othervascular risk factors. Neurodegenerative diseases 2013; 12:1-12.
 • Bialecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Jarosz M, Golab-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Drozdzik M, Slawek J. Association of COMT, MTHFR and SLCA1 (RFC-1) polymorphisms with homocysteine blood level and cognitive impairment in Parkinson’s disease. Pharmacogenetics and Genomics 2012; 22:716-724
 • Barczak A,Wańska W, Sitek EJ, Narożanska E, Brockhuis B, Sławek J. Otępienie z ciałami Lewy’ego - jak rozpoznawać ? Jak leczyć Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3): 107-116.
 • Sitek EJ, Wieczorek D, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. The pattern of verbal, visuospatial and procedural learning in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to Parkinson’s disease (Specyfika uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz proceduralnego w wariancie Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego w porównaniu z chorobą Parkinsona). Psychiatria Polska (in press) http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62804
 • Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K., Barczak A. Zaburzenia funkcji językowych w atypowych zespołach parkinsonowskich. w: Gerontologopedia. [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 556-572.
 • Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ, Sławek J. Zaburzenia mowy w atypowych zespołach parkinsonowskich — diagnostyka różnicowa i terapia. Polski Przegląd Neurologiczny 2019; 15(1):12-23.
 • Stępień P., Kawa J., Wieczorek D., Dąbrowska M., Sławek J., Sitek E. Computer aided feature extraction in the paper version of Luria’s alternating series test in progressive supranuclear palsy. In book: Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, vol. 762; p/561-570.
 • Milanowski L, Sitek EJ, Dulski J, Cerquera Cleves C, Gomez JD, Brockhuis B, Schinwelski M, Kluj-Kozlowska K, Ross OA, Slawek J, Wszolek ZK. Cognitive and behavioral profile of Perry syndrome in two families. Parkinsonism and Related Disorders. https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.05.019
 • Kluj-Kozłowska K, Domagała A, Sitek EJ, Milewski S, Brockhuis B, Wieczorek D, Lass P, Slawek J. Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera. Logopedia Silesiana 2020, 9, 1-34.
 • Sitek E. Komentarz do tekstu: Terapia stymulująca funkcje poznawcze dostosowana do choroby Parkinsona: możliwość przeprowadzenia i zaakceptowania w schorzeniach z grupy spektrum ciał Lewy’ego (Parkinson’s-adapted cognitive stimulation therapy: feasibility and acceptability in Lewy body spectrum disorders). J Neurol 2019; 266: 1756-1770. Neurologia Praktyczna 2020, 4, 30-33.
 • Majka J, Brockhuis B, Narożańska E, Sitek EJ. Wczesna diagnostyka otępienia z ciałami Lewy’ego. Neurologia po dyplomie 2021, 3, 34-40.
 • Dulski J, Cerquera Cleves S, Milanowski L, Kidd A, Sitek EJ, Strogosky A, Vanegas Monry A, Dickson DW, Ross OA, Pentela-Nowicka J, Slawek J, Wszolek ZK. Clinical, pathological and genetic characteristics of Perry syndrome–new cases and literature review. European Journal of Neurology 2021; 38: 4010-4021.
 • Sitek EJ. Komentarz do tekstu: Terapia stymulująca funkcje poznawcze dostosowana do choroby Parkinsona: możliwość przeprowadzenia i zaakceptowania w schorzeniach z grupy spektrum ciał Lewy’ego (Parkinson’s-adapted cognitive stimulation therapy: feasibility and acceptability in Lewy body spectrum disorders). J Neurol 2019; 266: 1756-1770. Neurologia Praktyczna 2020, 4, 30-33.
 • Kluj-Kozłowska K, Domagała A, Sitek EJ, Milewski S, Brockhuis B, Wieczorek D, Lass P, Sławek J. Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera. Logopedia Silesiana 2020, 9, 1-34.
 • Sitek EJ, Dulski J. Rola neuropsychologa w kwalifikacji pacjentów z zaburzeniami ruchowymi do leczenia. Aktualności Neurologiczne 2021, 4, 224-230.
 • Dulski J. Sitek EJ, Pentela-Nowicka J, Sławek J, Wszołek ZK. Zespół Perry’ego (atypowy parkinsonizm połączony z utratą wagi, depresją i zaburzeniami oddechowymi). Polski Przegląd Neurologiczny 2022, 18 (2), 85-94.
 • Kwaśniak-Butowska M, Brockhuis B, Sitek EJ, Sławek J. Badanie rCBF SPECT może być przydatne w diagnostyce otępienia z ciałami Lewy’ego. Polski Przegląd Neurologiczny 2022, 18(2), 127-128.
 • Gaweda-Walerych K, Sitek EJ, Borczyk M, Narożańska E, Brockhuis B, Korostyński M, Schinwelski M, Siemiński M, Sławek J, Zekanowski C. A Patient with Corticobasal Syndrome and Progressive Non-Fluent Aphasia (CBS-PNFA), with Variants in ATP7B, SETX, SORL1, and FOXP1 Genes. Genes. 2022; 13(12):2361.

facebook_page_plugin