Poniższa ankieta została opracowana w celu umożliwienia wszystkim psychologom zaangażowanym w praktykę diagnostyczną w obszarze neuropsychologii wyrażenie opinii na temat projektu wytycznych realizacji w tym obszarze praktyki ogólnych standardów diagnozy psychologicznej. Wytyczne opracowane zostały przez Zespół Roboczy ds. Diagnozy Neuropsychologicznej Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wytyczne odnoszą się do Standardów ogólnych diagnozy psychologicznej (dostępnych pod adresem) i są przełożeniem zapisów ogólnych na sytuację z pacjentem w zakresie diagnozy neuropsychologicznej.

  WYPEŁNIJ ANKIETĘ  

Zapraszamy do ustosunkowania się do treści i formy standardów poprzez uzupełnienie poniższej ankiety. Można w niej wyrazić swoje zdanie dotyczące całości standardów lub ustosunkować się do konkretnych punktów. 

Ankieta będzie dostępna do 23 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

W dziale Pobieranie  udostępniamy wybrane materiały z wykładów dr hab. n. zdr. E. Sitek i warsztatów prowadzonych przez dr n.med. Annę Barczak oraz dr hab. n. zdr. Emilię Sitek:

  • Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej zespołów ze spektrum FTLD
  • Warianty choroby Alzheimera
  • Zastosowanie skal ACE-III i Mini-ACE w praktyce klinicznej
Wykłady odbyły się podczas III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej  NEURODEGENERACJE, która odbyła się w dniach 23-24.09.2016 w Krakowie. 
 

Materiały dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników, wystarczy zarejestrować/zalogować się na stronie.

Zapraszamy do pobierania!

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Czytaj więcej...

W dziale Pobieranie udostępniamy wybrane materiały z wykładu dr hab. n. zdr. E. Sitek

pt. Rozpoznawanie zaburzeń poznawczych u chorych z zespołami parkinsonowskimi: rola neuropsychologa

Wykład odbył się podczas XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych 4-5.III.2016

Materiały dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników, wystarczy zarejestrować/zalogować się na stronie.


Zapraszamy do pobierania!

 

"Po raz kolejny organizowane jest największe w środowisku polskich neurologów wydarzenie — zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Po ponad 30 latach zjazd ponownie odbędzie się w Gdańsku 11–14 października 2017 roku w centrum konferencyjnym AmberExpo. Ideą tego spotkania jest przedstawienie dorobku naukowego polskich ośrodków, wymiana doświadczeń, prezentacja wyników najnowszych badań naukowych i osiągnięć w zakresie neurologii i dziedzin pokrewnych."

Więcej informacji na stronie:

http://www.zjazdptn.viamedica.pl/23.2017/pl/O_zjezdzie__6.html

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat sympozjum Z tobą dam radę: Opieka-Komunikacja-Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia. Odbędzie się 10 grudnia 2016 w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym 25 w Krakowie.

Wśród prelegentów:

prof. Jerzy Vetulani
dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
dr hab. Aneta Domagała
dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
dr Michał Gwiżdż
mgr Bogusława Bober-Płonka
mgr Małgorzata Dzienniak
mgr Agnieszka Salon
mgr Marlena Meyer.

Więcej informacji na stronie: http://www.aktywizacjaseniora.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi X Międzynarodowego Kongresu nt. Otępienia Naczyniowego, który po raz pierwszy odbędzie się w w Polsce, w dniach 12-14 maja 2017 w Gdańsku.

Więcej informacji na stronie:

Serdecznie zapraszamy na serię szkoleń z zakresu neuropsychologii prowadzonych przez neuropsychologów i neurologów w Sopocie w roku 2017. Organizatorem szkoleń jest Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Wszystkie szkolenia są adresowane do psychologów. Na wybrane szkolenia zapraszamy również lekarzy, logopedów, studentów psychologii i logopedii.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej SCTPB: www.terapiasopot-sctpb.pl

 

Czytaj więcej...

Szkolenie obejmuje mini-wykłady prowadzone przez specjalistów z UCL w Londynie, wywiady z pacjentami i ich rodzinami oraz krótkie teksty wraz z odwołaniem się do najnowszej medycznej literatury przedmiotu. 

W trakcie kursu omawiane są:

  • postać rodzinna choroby Alzheimera
  • wariant wzrokowy choroby Alzheimera
  • otępienie z ciałami Lewy’ego
  • wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego
Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na serię szkoleń z zakresu neuropsychologii prowadzonych przez neuropsychologów i neurologów w Sopocie w roku 2016. Organizatorem szkoleń jest Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Wszystkie szkolenia są adresowane do psychologów. Na wybrane szkolenia zapraszamy również lekarzy, logopedów, studentów psychologii i logopedii.

Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne na stronie internetowej SCTPB: www.terapiasopot-sctpb.pl

Czytaj więcej...

Kierownik merytoryczny: dr hab.n.med. Joanna Seniów, prof. IPiN

Miejsce: Instytut Psychiatrii i Neurologii: mała sala konferencyjna

Czas trwania:  półroczny kurs, spotkania w soboty (10 godzin lekcyjnych; godz. 9-17 ); łącznie 60 godzin

Czytaj więcej...

INS

The International Neuropsychological Society

BNS

British Neuropsychological Society

PTA w

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie