Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na uwagę zasługuje m.in. fakt pominięcia w projekcie rozporządzenia MZ obecności neuropsychologa na oddziale neurologii, zredukowanie zatrudnienia neuropsychologa na oddziale rehabilitacji neurologicznej do 1/4 etatu, oraz ogólna marginalizacja roli psychologa klinicznego na wielu oddziałach. Tu znajduje się przykładowy tekst z uwagami i propozycjami zmian w rozpozrządzeniu dotyczącymi w szczególności neuropsychologii przygotowany w formie wymaganej przez MZ przez nueropsycholog pracującą w szpitalu w Chorzowie. 

Ze względu na skrócony czas konsultacji społecznych do 30.05.2016 cenne będzie jak najszybsze przesłanie własnych uwag lub załączonego powyżej gotowego tekstu na adresy mailowe Ministerstwa Zdrowia nawet po upływie tego terminu przez jak najwięcej psychologów lub zespołów psychologów z różnych placówek.

Czytaj więcej...

W dziale Pobieranie udostępniamy wybrane materiały z wykładu dr hab. n. zdr. E. Sitek

pt. Rozpoznawanie zaburzeń poznawczych u chorych z zespołami parkinsonowskimi: rola neuropsychologa

Wykład odbył się podczas XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych 4-5.III.2016

Materiały dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników, wystarczy zarejestrować/zalogować się na stronie.


Zapraszamy do pobierania!

 

W dziale Pobieranie udostępniamy wybrane materiały z wykładu dr E. Sitek

pt. Afazja pierwotna postępująca- diagnoza i terapia.

Wykład odbył się podczas zebrania Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 28 listopada 2015.  Materiały dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników, wystarczy zarejestrować/zalogować się na stronie.

Dzięki ustaleniom konsultant krajowej ds. psychologii klinicznej dr Bernadetty Izydorczyk z Zarządem Głównym PTP można uzyskać od PTP zaświadczenie o ukończeniu specjalności szczegołowej NEUROPSYCHOLOGIA w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Czytaj więcej...

W dniach 4-5.III.2016 odbędą się XV Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne, więcej informacji na stronie: http://warsztatypsychogeriatryczne.pl/

Zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Neurodegeneracje", która odbędzie się w dniach 23 - 24 września 2016 roku w Krakowie.

Diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi – współpraca neurologa z neuropsychologiem, neuroradiologiem, psychiatrą oraz koncepcje patogenetyczne

Więcej informacji na stronie:

neurodegeneracje.pl

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi X Międzynarodowego Kongresu nt. Otępienia Naczyniowego, który po raz pierwszy odbędzie się w w Polsce, w dniach 12-14 maja 2017 w Gdańsku.

Więcej informacji na stronie:

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Neurological and neuropsychological assessment at Dementia Clinic prowadzone przez  Prof. Julie Snowden i Prof. Davida Neary, które odbędzie się 05.09.2015 w Tyńcu pod Krakowem
 
Szczegółowe informacje i zapisy pod adresem:

http://www.terapiasopot-sctpb.pl/news.php

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na serię szkoleń z zakresu neuropsychologii prowadzonych przez neuropsychologów i neurologów w Sopocie w roku 2016. Organizatorem szkoleń jest Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Wszystkie szkolenia są adresowane do psychologów. Na wybrane szkolenia zapraszamy również lekarzy, logopedów, studentów psychologii i logopedii.

Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne na stronie internetowej SCTPB: www.terapiasopot-sctpb.pl

Czytaj więcej...

Kierownik merytoryczny: dr hab.n.med. Joanna Seniów, prof. IPiN

Miejsce: Instytut Psychiatrii i Neurologii: mała sala konferencyjna

Czas trwania:  półroczny kurs, spotkania w soboty (10 godzin lekcyjnych; godz. 9-17 ); łącznie 60 godzin

Czytaj więcej...

INS

The International Neuropsychological Society

BNS

British Neuropsychological Society

PTA w

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie