• Barczak A. Jak rozpoznać otępienie? Wskazówki neuropsychologa. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny. 2013;2 (49), 4-7.
  • Barczak A. Badanie neuropsychologiczne w diagnostyce otępień. Medycyna po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny, 2012:12-14.
  • Barczak A, Gorzkowska A, Klimkowicz-Mrowiec A. Ocena zaburzeń funkcjonowania poznawczego, ss 11-29.[w:] Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Otwock: Medisfera 2012.
  • Barczak A . Wykształcenie aktywność poznawcza i społeczna jako czynniki prewencji otępienia. Education, cognitive and social activity as dementia protective factors . Aktualności Neurologiczne (Current Neurology) 2014; 114(3):161-166.
  • Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ. Zaburzenia mowy u osób w starszym wieku – zmiany fizjologiczne czy zwiastun choroby neurozwyrodnieniowej. Medycyna po dyplomie. Zeszyt Edukacyjny. Geriatria,cz. III, 2016, 2:47-52.
  • Przewłócka A, Sitek EJ,Tarnowski A, Sławek. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3):117-127. Zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobach neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem
  • Sitek EJ, Barczak A, Harciarek M. Neuropsychological assessment and differential diagnosis in young-onset dementias. Psychiatric Clinics of North America 2015, 38 (2), 265-279.
  • Sitek EJ, Senderecka M, Nowicka-Sauer K. Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny 2016; 23(04):49-59.
  • Sitek EJ, Barczak A, Senderecka M. Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Aktualności Neurologiczne 2017, 17 (1), p. 34–41.
  • Sitek EJ. Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych o wczesnym i późnym początku. Neurologia po dyplomie 2018, 13(3), s.12-18.

facebook_page_plugin