• Sitek EJ, Wieczorek D, Narożańska E, Sławek J. Otępienie semantyczne -  znaczenie wywiadu oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce różnicowej. Postępy psychiatrii i neurologii 2009; 18(2):183-187.
  Sitek EJ,Narożańska E, Barczak A, Jasińska-Myga B, Harciarek M, Chodakowska-Żebrowska M, Kubiak M, Wieczorek D, Konieczna S, Rademakers R, Baker M, Berdyński M, Barcikowska M, Żekanowski C, Heilman K, Wszołek ZK, Sławek J. Agraphia in patients with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 with P301L MAPTmutation: dysexecutive, aphasic, apraxic or spatial phenomenon? Neurocase. 2014;20(1):69-86.
 • Narożańska E, Jasińska-Myga B, Sitek EJ, Robowski P, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Wieczorek D, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK, Sławek J. Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 - the first Polish family. European Journal of Neurology 2011;18:535-537.
 • Sitek EJ, Narożańska E, Sławek J, Wójcik J, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK. Psychometric evaluation of personality in a patient with FTDP-17. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2010; 64 (2):211-212.
 • Harciarek M, Sitek EJ, Narożańska E, Konieczna S, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz-Wybieralska M, Barcikowska M, Sławek J. Clinical characteristics and possible mechanisms underlying behavioral and personality changes in FTDP-17. Acta Neuropsychologica 2013; 11(2):161-179.
 • Sitek E, Narożańska E, Sławek J, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek Z. Unilateral neglect in a patient diagnosed with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17. Actaneuropsychiatrica 2009, 21(4): 209-210.
 • Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Chodakowska-Żebrowska M, Jasińska-Myga B, Brockhuis B, Berdyński M, Wieczorek D, Żekanowski C, Konieczna S, Barcikowska M, Wszołek ZK, Sławek J. The role of neuropsychological assessment in the detection of early symptoms in frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17). Acta Neuropsychologica. 2011, 9, 2, 209-226.
 • Iyer A, LaPointe NE, Zielke K, Berdynski M, Guzman E, Barczak A, Chodakowska-Zebrowska M, Barcikowska M , Feinstein S, Zekanowski C. A Novel MAPT Mutation, G55R, in a Frontotemporal Dementia Patient Leads to Altered Tau Function. PLoS ONE 2013 8(9): e76409. doi: 10.1371/ journal. pone. 0076409.
 • Gabryelewicz T, Masellis M, Berdynski M, Bilbao JM, Rogaeva E, St George-Hyslop P, Barczak A,Czyzewski K, Barcikowska M, Wszolek Z, Black SE, Zekanowski C. Intra-familial clinical heterogeneity due to FTLD-U with TDP-43 proteinopathy caused by a noveldeletion in progranulin gene (PGRN). J AlzheimersDis. 2010;22(4):1123-33.
 • Kuklińska M, Sitek EJ, Brockhuis B, Barczak A, Hintze B, Narożańska E. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego – wybrane problemy diagnostyczne w neuropsychiatrii. Aktualności Neurologiczne 2020, 20 (2): 71-81.
 • Narożańska E, Sitek EJ. Otępienie czołowo-skroniowe. [w:] red. T. Gabryelewicz, A. Barczak, M. Barcikowska. Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Poznań: Termedia 2021. S. 167-175.
 • Dziadkiewicz A, Dzienniak M, Narożańska E, Sitek E. Zaburzenia z pogranicza stwardnienia zanikowego bocznego i otępienia czołowo-skroniowego - kryteria diagnostyczne i diagnostyka różnicowa. Neurologia po dyplomie 2021, 6, 22-28.

 • Gawęda-Walerych K, Sitek EJ, Borczyk M, Berdyński M, Narożańska E, Brockhuis B, Korostyński M, Sławek J., Żekanowski C. Two rare variants in PLAU and BACE1 genes – do they contribute to semantic dementia clinical phenotype? Genes 2021; 12(11):1806.

 • Sitek E, Hintze B, Narożańska E, Brockhuis B. Otępienie czołowo-skroniowe: ewolucja kryteriów diagnostycznych i nowości w diagnostyce różnicowej. Psychiatria po Dyplomie 2023; 20(1): 21-29.

facebook_page_plugin