• Sitek EJ. Zaburzenia przetwarzania liczb i liczenia w praktyce neurologicznej. Neurologia Praktyczna 2021, 4 (119), t.21: 7-14.
  • Rost A, Sitek EJ, Tarnowski A. Wpływ poudarowych zaburzeń poznawczych na zdolność kierowania pojazdem. Aktualności Neurologiczne 2021, 22(2): 81-89.
  • Bandura A, Rogowska K, Sitek EJ. Zaburzenia neuropoznawcze: charakterystyka kliniczna, diagnostyka i terapia. [w:] red. K. Broczek & R. Dubiański. Onkologia geriatryczna w praktyce. Medical Tribune 2022. s.91-104.

facebook_page_plugin