Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza logopedów do podjęcia
nauki na Podyplomowych Studiach Gerontologopedycznych. Studia te są
przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie
profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących u
osób w okresie starości, przede wszystkim zaś starości patologicznej z
szybko postępującym upośledzeniem wielu funkcji życiowych, w tym
zaburzeniami komunikowania się  w schorzeniach neurodegeneracyjnych.

Umożliwiają one zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom w
wieku senioralnym. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie:


http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/katedra_logopedii/studia_podyplomowe/podyplomowe_studia_gerontologopedyczne

 

facebook_page_plugin