• Barczak A, Sitek EJ. Zanik korowy tylny (PCA) - obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie. Aktualności Neurologiczne (CurrentNeurology) 2014;114(3):181-189 .
  • Barczak A, Sitek EJ, Chudoba T. Zaburzenia widzenia w zaniku korowym tylnym – wariant wzrokowy choroby Alzheimera w praktyce okulistycznej. Klinika Oczna (Acta Ophtalmologica Polonica) 2014;116(3); 215-218.
  • Sitek EJ, Narożańska E, Pepłońska B, Filipek S, Barczak A, Styczyńska M, Mlynarczyk K, Brockhuis B, Portelius E, Religa D, Barcikowska M, Sławek J, Zekanowski C. A Patient with Posterior Cortical Atrophy Possesses a Novel Mutation in the Presenilin 1 Gene. PLoS ONE 2013, 8(4): e61074. doi:10.1371/ journal.pone.0061074.

facebook_page_plugin